tālr. 29211634

Upe / Tebra

Ceļojuma sākumā sastopamas straujteces un izteikta straume, bet tuvojoties jūrai upe kļūst ļoti rāma. Krasti ir maz apdzīvoti, daba tīra un neskarta, pat mežonīga.