tālr. 29211634

Upe / Rītupe

Rītupe, saukta arī Ūdrāja, Utreja, ir Veļikajas pieteka. Upe iztek no Meirānu ezera Rēzeknes rajonā pie Bērzgales. Augštece Burzavas paugurainē, Zilupes līdzenumā un Abrenes nolaidenumā. Krievijā, bijušajā Latvijas teritorijā Abrenē upe tek pa Mudavas zemieni uz ziemeļiem. Ietek Veļikajā no kreisa krasta ~10 km lejpus Ostrovas. Lielākā pieteka ir Ludza (Lža). Upei lielākās pietekas Latvijā (labā krasta): Strauja (24 km), Ziblas strauts. Lejpus Abrenes upē ietek Lada (Ledupe). Upe ir stipri līkumaina, ar plašām palienēm un daudzām vecupēm; vietām regulēta. Stipri aizaugusi, galvenokārt ar meldriem un glīvenēm. Daudz parasto upes zivju. Ūdenskritumam[nepieciešama atsauce] izmantojama no Stiglavas (Mērdzenes pagasts).