tālr. 29211634

Upe / Pededze

Pededze – Aiviekstes labā pieteka; sākas Igaunijā, kur saucas Pedetsi, tek pa Igaunijas un Krievijas robežu, tad pa Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonu. Ietek Aiviekstē pa Jaunpededzes kanālu. Noteka uz Vecpededzi ir aizšķērsota ar dambi un vecupe barojas no polderu novadītajiem ūdeņiem un pietekas Bolupes. Garums Latvijā 131 km. Baseina platība Latvijā 1520 km². Kritums Latvijā 65 m (0,48 m/km).