tālr. 29211634

Upe / Pededze

Pededze – Aiviekstes labā pieteka; sākas Igaunijā, kur saucas Pedetsi, tek pa Igaunijas un Krievijas robežu, tad pa Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonu. Ietek Aiviekstē pa Jaunpededzes kanālu. Noteka uz Vecpededzi ir aizšķērsota ar dambi[1] un vecupe barojas no polderu novadītajiem ūdeņiem un pietekas Bolupes. Garums Latvijā 131 km. Baseina platība Latvijā 1520 km². Kritums Latvijā 65 m (0,48 m/km).