tālr. 29211634

Upe / Irbe

Irbes upe tiek dēvēta arī par Kurzemes Gauju, savu skaisto krastu dēļ. Šī ir mierīga upe, piemērota ģimenēm ar bērniem un skaistu dabasskatu mīļotājiem. Upe ir īpaša ar saviem skaistajiem, stāvajiem smilšu krastiem – noskalotajiem kāpu atsegumiem. Arī tās gultne ir smilšaina. Irbe ir bez ievērojamām krācēm un pavisam niecīgiem kritumiem. Tā ved tieši gar Irbes radioteleskopu, laivotāji to var izmantot kā apskates objektu un pieturas vietu savā ceļojumā. Tās krastos atrodas arī citas Padomju armijas kara bāzes.