tālr. 29211634

Maršruti / Vijciems - Kankarīšu iezis

Upe šajā posmā ir plata, vieglāk izbraucama, taču kā vienīgo šķērsli varētu uzskatīt slūžas pie vecajām dzirnavām. Šajā vietā upe kļūst šaurāka un ar diezgan augstu ūdens līmeni. Skaists ainavisks posms, ar gleznainiem skatiem un asiem līkumiem.

Upes tips-Upe sākumposā plata, vēlāk sašaurinās. Upes krasti vidēji stāvi.

Apskates objekti:

  • Bebru dambji
  • Vecās dzirnavas
  • Slūžas
  • Kankarīšu iezis