tālr. 29211634

Maršruti / Raudiņas tilts - HES

Interesants un savdabīgs maršruts, jo sākumposmā upe ir šaura, bet tālāk kļūst arvien plašāka. Sākumposmā iespējams vērot dažādus ūdens augus un zāles. Būs jālaivo pa diezgan šauru upi, kuras abus krastus segs niedru sienas. Tālāk upe kļūs plašāka. Interesantas ainavas ar kritušiem kokiem. Upes krastos pārsvarā pļavas un lauksaimniecības zemes.

Upes tips- sākumposā upe sekla un zāļaina, tālāk kļūstot plašāka un mierigākai.

Apskates objekti:

  • Dažādas ūdensaugu sugas
  • HES