tālr. 29211634

Maršruti / Nāras 2 - Mežvidi

Interesants un savdabīgs maršruts, jo daļā maršruta upe tek gar pašu Igaunijas robežu. Šis ir savdabīgs posms, jo iespējams vērot kā upe veido līkumus, tieši palielinot savu garumu, izgraužot krastus, tādejādi veidojot plašus sērus, stāvus krastus un pievilcīgas pludmales.Upe plūst caur palieņu pļavām, kā arī vietām līkumo caur mežiem. Vien upes krasts ir augstāks, otrs lēzenāks ar plašu sēri. Tuvojoties Mežvidiem iespējams vērot bezdelīgu ligzdošnas vietas smilšakmens atsegumā upes krastā. Ar skaistiem dabas skatiem bagāts maršruts.

Upes tips - atpūtas tipa nobrauciens, piemērots ģimenēm,makšķerniekiem, draugu kompānijām, kā arī romantiskam braucienam divatā. Upe šajā posmā ir liela un plata, pārsvarā mierīga.

Apskates objekti:

  • Plašas palieņu pļavas
  • Retas koku un krūmu grupas
  • Pļavās augošie ozoli sasniedz līdz 4,5 m apkārtmēru
  • Mežvidi- Ainaviska atpūtas vieta, kas atšķiras no pārējām pieejamajām pļavām šajā posmā ar to, ka tiek saglabāta neskarta daba, augu daudzveidība un pļavās neganās govis. Plašas pļavas, kas var tikt izmantotas putnu un augu vērošanai un izpētei, kā arī kā atpūtas un telšu vieta. Mežvidu teritorijā pieejamas vairākas Gaujas vecupes, kurās iespējams makšķerēt un vērot bebrus. Teritorijā var pētīt un apskatīt 1. Pasaules kara ierakumus.
Atpūtas vietas:
  • Aņņi-telšu, sausā tualete