tālr. 29211634

Maršruti / Bekas - Mežvidi

Ues krastos iespējams vērot gan pļavas, gan mežus. Tuvojoties maršruta galapunktam upes krastā smilšakmens atsegumā iespējams vērot bezdelīgu ligzdošanas vietas.

Upes tips-Upe plata. Straume samērā mierīga.

Apskates objekti:

  • Plašas palieņu pļavas
  • Retas koku un krūmu grupas
  • Pļavās augošie ozoli sasniedz līdz 4,5 m apkārtmēru
  • Mežvidi- Ainaviska atpūtas vieta, kas atšķiras no pārējām pieejamajām pļavām šajā posmā ar to, ka tiek saglabāta neskarta daba, augu daudzveidība un pļavās neganās govis. Plašas pļavas, kas var tikt izmantotas putnu un augu vērošanai un izpētei, kā arī kā atpūtas un telšu vieta. Mežvidu teritorijā pieejamas vairākas Gaujas vecupes, kurās iespējams makšķerēt un vērot bebrus. Teritorijā var pētīt un apskatīt 1. Pasaules kara ierakumus.